กรรมการบริษัทเหมืองแร่หรือ

บริษัท เหมืองแร่สิน

 · บร ษ ท เหม องแร ส น - ประด ษฐ จำก ด SIN-PRADIT MINING CO.,LTD. ประกอบก จการเหม องแร ข ดแร แต งแร สำรวจแร ว เคราะห และตรวจสอบแร 18/1 หม ท 1 ถนนเทพกระษ ตร ต.เกาะแก ว อ.เม องภ เก ต ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปปช.ฟัน "อดีตอธิบดีกรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่" เอื้อ บ. ...

 · ปปช.ฟัน "สม เกียรติ " อดีตอธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมพวกรวม 6 ราย ผิด ม.157 กรณีอนุญาตให้ เปลี่ยนแปลงผังโครงการเหมืองแร่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Organization – สภาการเหมืองแร่

เรื่อง "การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่" โดยได้รับเกียรติ จาก วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เป็นประธานเปิดสัมมนา โดยมี อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธาน กรรมการสภาการเหมืองแร่ และกรรมการสภาการเหมืองแร่ ให้การต้อนรับ สภาการเหมืองแร่ จัดทัศนศึกษาดูงานหมู่เหมืองปิล๊อก สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว …

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุกคาม-คดี-สังหาร กับวงจรอำนาจ ที่เหมืองแร่เมืองเลย ...

 · 4 ก มภาพ นธ 2557 นายปราโมทย ป นส ทธ กรรมการ บร ษ ท ท งคาฮาเบอร จำก ด (มหาชน) ย นข อเสนอนอกรอบผ านนายวส นต พาน ช ทนายของชาวบ าน โดยจะแบ งห นให ก บชาวบ าน 20% จะผล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

HotNews: BANPU ซุ่มศึกษาธุรกิจเหมืองแร่ | HoonInside …

 · BANPU อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจเหมืองแร่ รองรับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Tech Minerals) เล็งออกหุ้นกู้ อายุ 3-5-10 ปี..

รายละเอียดเพิ่มเติม

คดีเหมืองทองอัครา : ประเด็นข้อกฎหมายที่ควรรู้ ...

 · 1) คดีเหมืองทองอัคราเกิดขึ้นจากมาตรการของรัฐ โดยเฉพาะคำสั่งของ คสช. ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมเหมืองแร่ โต้ไม่แลกถอนฟ้องแค่ให้สิทธิ์ "อัครา ...

 · โดยรัฐบาลเจรจายกประโยชน์หรือทรัพยากรของประเทศให้แก่บริษัท คิงส์เกตฯ เพื่อแลกกับการถอนฟ้องคดี จะเห็นได้จากการอนุญาต ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กสม.ชี้ขั้นตอนอีไอเอโครงการเหมืองแร่ถ่านหิน ...

 · กสม. ชี้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดทำรายงานอีไอเอโครงการเหมืองแร่ถ่านหิน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน เสนอให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาลฎีกาพิพากษาให้เหมืองแร่ฯ จ่ายชดเชยชาวบ้านคลิตี ...

 · ศาลจ งหว ดกาญจนบ ร อ านคำพ พากษาศาลฎ กาในคด แพ ง หมายเลขดำท 2659/2550 หมายเลขแดงท 1290/2553 ท นายนายยะเสอะ นาสวนส วรรณ และพวกรวม 151 คน เป นโจทก ย นฟ อง บร ษ ท ตะก ว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุกคาม-คดี-สังหาร กับวงจรอำนาจ ที่เหมืองแร่เมืองเลย ...

 · 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายปราโมทย์ ปันสิทธิ์ กรรมการ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอนอกรอบผ่านนายวสันต์ พานิช ทนายของชาวบ้าน โดยจะแบ่งหุ้นให้กับชาวบ้าน 20% จะผลิตทองคำโดยไม่ใช้ไซยาไนด์ จะให้ชาวบ้านเข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการเหมืองแร่ได้ตลอดเวลา …

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เหมืองแร่จรินทร์ จำกัด CHARINTR MINING CO., LTD. …

 · ประเภท รายได รวม กำไรส ทธ ภาษ เง นได ส นทร พย รวม ประเทศไทย 431,633 540,748 284,988 257,984 กร งเทพมหานครและปร มณฑล 1,070 1,610

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ

เมื่อผู้ขอยื่นคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษพร้อมเอกสารประกอบคำขอเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอดีตบิ๊กกรมเหมืองแร่กับพวกเอื้อ ...

 · ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอดีตบิ๊กกรมเหมืองแร่กับพวกเอื้อประโยชน์เหมืองทองอัคราฯ ยกเว้นจัดทำ EIA. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวล 5 เรื่องเด่นสถานการณ์เหมืองแร่ปี 62 และชวนจับ ...

 · ประมวล 5 เรื่องเด่นสถานการณ์เหมืองแร่ปี 62 และชวนจับตา 5 ปมร้อนปี 63. This Land No Mine ชวนจับตาสถานการณ์เหมืองแร่ทั่วประเทศไทยในปี 62 ที่มี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองโปแตชอาเซียน จ.ชัยภูมิ

เหตุการณ์: เหมืองแร่โปแตสในพื้นที่ 6,700 ไร่ครอบคลุม 4 ตำบลของ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ถือเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ เพราะเกิดขึ้น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาลพม่าสั่งบริษัทเหมืองแร่ไทยชดใช้ชาวบ้านทวาย 2.4 ...

 · เมื่อวันที่ 7 มกราคม ศาลชั้นต้นเมืองทวายมีคำพิพากษาให้บริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์ จำกัด บริษัทเหมืองแร่ดีบุกของนัก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ย้อนมหากาพย์กล่าวหา''คิงส์เกตฯ''จ่ายสินบน รมต.เอื้อ ...

 · ใช้คำสั่งตามมาตรา 44 สั่งปิดเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัคราฯ ดังกล่าว จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่จนถึงปัจจุบัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์กรไทยพม่าสนับสนุนเสรีภาพสื่อ กรณีบริษัทเหมือง ...

 · 14 พ.ค. 2560 องค์กรไทยและพม่าได้ออกแถลงการณ์ร่วมกรณีเหมืองไทยในพม่าฟ้องนักข่าว โดยระบุว่าพวกเราซึ่งมีชื่อด้านท้ายนี้ ขอ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ป.ป.ช.เผย คดีสินบนเหมืองแร่อัครา อยู่ระหว่างไต่สวน ...

 · ว นท 16 ม ถ นายน 2564 ท สำน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตแห งชาต (ป.ป.ช.) นายวรว ทย ส ขบ ญ เลขาธ การคณะกรรมการป องก นและปราบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่น่าสนใจ เรื่อง การ ...

 · พระราชบ ญญ ต แร พ.ศ. ๒๕๖๐ ได กำหนดกระบวนการป ดประกาศการขอประทานบ ตรตามมาตรา ๕๖ การจ ดร บฟ งความค ดเห นของผ ม ส วนได เส ยตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รวมท ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"สหกลฯ" ยัน โควิดไม่กระทบธุรกิจเหมืองแร่ | Modern …

 · SQ ยืนยัน ธุรกิจรับเหมาทำเหมืองแร่ ไม่มีผลกระทบจากโควิด-19 โชว์ปริมาณงานในมือสูงถึงประมาณ 28,000 ล้านบาท พร้อมแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โลกเราเหลือทองคำให้ทำเหมืองแร่อีกมากแค่ไหน

 · ในช่วงวิกฤตโควิด-19 บางเหมืองต้องปิดทำการ นักลงทุนมองว่าทองคำเป็นสิน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูเส้นทางโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.ชัยภูมิ "30 ปีที่รอ ...

 · วันนี้ (16 ก.พ. 2558) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบประทานบัตรเหมืองแร่โปแตช ให้แก่ บริษัทเหมืองแร่โป ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชาวบ้านเหมืองทองเลยร้องกลต.-ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ...

 · ส ราษฎร ธาน ย นจดหมายถ ง คณะกรรมการตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร อง การขาดจร ยธรรมและธรรมาภ บาลอย างร ายแรงของบร ษ ท ท งคาฮาเบอร จำก ด (มหาชน) ระบ ว า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์บ้านแหง อำเภองาว ...

พ.ศ.2551 มีบริษัทแห่งหนึ่งเข้ามากว้านซื้อที่ดินของราษฎร เพื่อปลูกยูคาลิปตัส หรือยางพารา การซื้อที่ดินเพื่อปลูกต้นกระดาษแต่เปลี่ยนมาทำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินงาน โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ...

ช อโครงการ โครงการปล กป าฟ นฟ พ นท ทำเหม องเพ อส งแวดล อม ว ตถ ประสงค 1. ได ฟ นฟ ระบบน เวศและเป นแนวป องก นฝ นให ก บช มชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กพร. ปัดเอื้อประโยชน์บริษัท อัคราฯ กรณีออกอาชญาบัตร ...

 · 8 ตุลาคม 2564 ( 14:59 ) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิเสธการเอื้อผลประโยชน์ให้กับบริษัท อัครา รี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

''ป.ป.ช.'' ฟัน อดีตอธิบดีกรมเหมืองแร่ เอื้อประโยชน์ บ.อัค ...

 · เลขาธ การป.ป.ช. กล าวว า คณะกรรมการ ป.ป.ช. พ จารณาแล วม มต ว า การกระทำของนายสมเก ยรต ภ ธงช ยฤทธ นายส จจาว ธ นาคน ยม ผ อำนวยการสำน กการอน ญาต นายชาต หงส เท ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองแร่ ชัยภูมิ

เหมืองแร่ ชัยภูมิ. ถูกใจ 2,376 คน · 1 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้. ..สิทธิ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองแร่ เมืองเลย V2

เหมืองแร่ เมืองเลย V2. July 6 ·. ชาวบ้านจี้เร่งดำเนินการ หลังปัญหาถังไซด์ยาไนด์รั่วไม่คืบ ซ้ำสันเขื่อนบ่อเก็บกากแร่ใกล้พัง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน รวบรวม ตรวจสอบ เอกสาร. 3. คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขอสิทธิสำรวจและทำเหมืองแร่ของกรม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

#เบื้องลึกเหมืองทอง ! ปปช.สอบชัดเอี่ยวนักการเมือง ...

 · เม อว นท 11 ม .ค. 2563 คณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตแห งชาต (ป.ป.ช. ม มต ช ม ลความผ ด นายสมเก ยรต ภ ธงช ยฤทธ เม อคร งดำรงตำแหน งอธ บด กรมอ ตสาหกรรมพ นฐาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

''ข้อเท็จ และความจริง เหมืองทองคำ จังหวัดเลย''

 · ในงานสัมมนาวิชาการ ''ข้อเท็จและความจริง: เหมืองทองคำ จังหวัดเลย'' ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหมืองแร่ดีบุกเฮงดา: เหมืองดีบุกขนาดใหญ่ใต้เงาการ ...

 · ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร เหมืองเฮงดา (Heinda Mine) เป็นเหมืองแร่ดีบุกขนาดใหญ่และมีอายุเก่าแก่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองทวายราว 45 กิโลเมตร …

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทำเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดเลย

โดย นายอน ก ลลประว ทย สำน กบร หารส งแวดล อม ความเป นมา บร ษ ท ท งคำ จำก ด ม ผ ถ อห นรายใหญ ค อ บร ษ ท ท งคาฮาเบอร จำก ด (มหาชน) ได ร บส ทธ สำรวจแร และทำเหม องแร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น ''เสือนอนกิน''...

ผู้ถือหุ้น ''เสือนอนกิน'' กลุ่มผลประโยชน์ผู้ไม่เคยสนใจความทุกข์ยากของประชาชน คือผู้อยู่เบื้องหลังอีกกลุ่มหนึ่งที่ฟ้องคดีเด็ก ม.๔ ... บริษัท ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉากหลังคดีสินบนเหมืองแร่ก่อน''คิงส์เกต''ฟ้องไทย-3 ปี ...

 · ฉากหลังคดีสินบนเหมืองแร่ก่อน''คิงส์เกต''ฟ้องไทย-3 ปี ก.อุตฯควัก 388 ล.ระงับข้อพิพาท? วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15:26 น. "...ในส่วน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม